Informácie o cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť Delivery Tech OÜ používa a chráni všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Delivery Tech OÜ pri používaní tejto webovej stránky.

 

Spoločnosť Delivery Tech OÜ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu vášho súkromia. Ak vás pri používaní tejto webovej lokality požiadame o poskytnutie určitých informácií, podľa ktorých vás možno identifikovať, môžete si byť istí, že budú použité len v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť Delivery Tech OÜ môže tieto zásady priebežne meniť aktualizovaním tejto stránky. Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní so všetkými zmenami. Tieto zásady sú účinné od 1. septembra 2019.

 

Čo zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

-meno a pracovnú pozíciu

-kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy

-demografické údaje, ako je poštové smerovacie číslo, preferencie a záujmy

-ďalšie informácie relevantné pre zákaznícke prieskumy a/alebo ponuky

 

Čo robíme so získanými informáciami

Tieto informácie potrebujeme, aby sme pochopili vaše potreby a poskytli vám lepšie služby, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

-Interná evidencia.

-Môžeme tieto informácie použiť na zlepšenie našich produktov a služieb.

-Môžeme vám pravidelne posielať propagačné e-maily o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných informáciách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.

-Z času na čas môžeme vaše údaje použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali na účely prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Informácie môžeme použiť na prispôsobenie webovej stránky podľa vašich záujmov.

Splátky

Zadaním objednávky si je kupujúci vedomý, že platba na splátky je záväzná. V prípade akéhokoľvek neúspechu pri úhrade dlhu je kupujúci povinný zaplatiť na splátky v lehote 10 dní. Pokiaľ prípadné vyrovnanie neuhradeného dlhu ešte existuje, bude dlh postúpený nášmu partnerovi pre správu pohľadávok. Náklady na správu dlhu bude hradiť kupujúci.

Zabezpečenie

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.


Ako používame súbory cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie na umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Keď súhlasíte, súbor sa pridá a cookie pomáha analyzovať návštevnosť webu alebo informuje o návšteve konkrétnej stránky. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, záľubám a neobľúbenostiam tým, že zhromažďuje a pamätá si informácie o vašich preferenciách.

Súbory cookie na zaznamenávanie návštevnosti používame na identifikáciu toho, ktoré stránky sa používajú. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webových stránok a zlepšovať naše webové stránky s cieľom prispôsobiť ich potrebám zákazníkov. Tieto informácie používame len na účely štatistickej analýzy a potom sú údaje zo systému odstránené.


Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytovať vám lepšie webové stránky tým, že nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Súbor cookie nám v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu počítaču ani žiadne iné informácie o vás, okrem údajov, ktoré ste sa rozhodli s nami zdieľať.


Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale ak si to želáte, môžete zvyčajne upraviť nastavenie prehliadača tak, aby ste súbory cookie odmietli. To vám môže zabrániť v plnom využívaní webových stránok.


Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové lokality. Po použití týchto odkazov na opustenie našej webovej lokality by ste však mali vziať na vedomie, že nad touto inou webovou lokalitou nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok, a tieto stránky sa neriadia týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre danú webovú lokalitu.


Kontrola vašich osobných údajov

Môžete sa rozhodnúť obmedziť zhromažďovanie alebo používanie svojich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

-kedykoľvek budete požiadaní o vyplnenie formulára na webovej lokalite, vyhľadajte políčko, na ktoré môžete kliknúť, aby ste uviedli, že si neželáte, aby tieto informácie ktokoľvek používal na účely priameho marketingu

-ak ste predtým súhlasili s používaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek zmeniť svoj názor tak, že nám napíšete alebo pošlete e-mail na adresu info@wearyourebrand.com

Vaše osobné údaje nebudeme predávať, distribuovať ani prenajímať tretím stranám, pokiaľ na to nemáme váš súhlas alebo nám to neukladá zákon. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie reklamných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak nám poviete, že si to želáte.

Môžete si vyžiadať podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998. Bude sa platiť malý poplatok. Ak chcete získať kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame, napíšte na adresu

Delivery Tech OÜ

Järvevana tee 9,

11314, Tallinn,

Harju maakond, Estónsko

EE102249950


Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, čo najskôr nám napíšte alebo pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu. Všetky zistené nesprávne informácie bezodkladne opravíme.